Termíny

Registrácia a rezervácia ubytovania 12.5.2019
Zaslanie abstraktu 12.5.2019
Platby 31.5.2019