Prihláška

MENO ÚČASTNÍKA
Titul:
Meno:
Priezvisko:
ORGANIZÁCIA
Názov organizácie:
Ulica:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Telefón:
E-mail:
Pozícia:
PREZENTÁCIA
Prednáška:
Poster:
100x130cm (s x v)
Pasívna účasť:
Žiadam vystaviť Potvrdenie o účasti na PD:  
 
Názov príspevku:
Autori (Priezvisko, Krstné meno; Priezvisko, Krstné meno;...):
REZERVÁCIA UBYTOVANIA
  10.6.2019  
  11.6.2019  
  12.6.2019  
 
Chcem byť ubytovaný/á s:
 
 
 
Vegetariánska strava:  
REZERVÁCIA DOPRAVY
Mám záujem o transport autobusom:  
  Áno
  Nie
PLATBA
Výsledná suma     EUR
 
UPOZORNENIE. Pred realizáciou platby, prosím, kontaktujte mailom organizátorov konferencie (katarina.kozics@savba.sk; monika.sramkova@savba.sk), ktorí potvrdia, či Vami požadované ubytovanie je dostupné (first come-first served).
 
(Na výpočet sumy je potrebné zrušiť zákaz skriptov. V niektorých prehliadačoch je pre výpočet ceny potrebné kliknuť do okna s uvedenou cenou.)