Program

Tematické okruhy:

  • Faktory životného a pracovného prostredia
  • Biomarkery karcinogenézy
  • Prírodné látky
  • Nanomateriály
  • Rôzne
Program konferencie
Otvoriť zborník