Organizačný výbor

Vedecký výbor

RNDr. Alena Gábelová, CSc., BMC SAV - ÚEO, SR

Ing. Július Brtko. DrSc., BMC SAV - ÚEE, SR
RNDr. Mária Dušinská, CSc., NILU, NO
MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. ZÚ, ČR
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF UK, SR
Ing. Jan Topinka, Dr.Sc., ÚEM AV ČR

 

Organizačný výbor

RNDr. Katarína Kozics, PhD., BMC SAV - ÚEO

Mgr. Andrea Bábelová, PhD., BMC SAV - ÚEO
RNDr. Monika Šramková, PhD., BMC SAV - ÚEO
Mgr. Michal Šelc, BMC SAV - ÚEO
Mgr. Kristína Kopecká, BMC SAV - ÚEO
Mgr. Patrícia Bégerová, BMC SAV - ÚEO
Mgr. Jana Hricovíniová, BMC SAV - ÚEO