Úvod

42. Pracovné dni Českej a slovenskej spoločnosti mutagenézy vonkajším prostredím, pri Československej biologickej spoločnosti, sa už tradične zameriavajú na aktuálne problémy v oblasti genetickej toxikológie, nanotoxikológie a nanomedicíny, molekulárnej a bunkovej biológie, molekulárnej epidemiológie a epigenetiky, mutagenézy, karcinogenézy a prevencie rakoviny. Okrem odborných prednášok, veľmi cenné sú príspevky odborných pracovníkov-špecialistov, ktorých prezentácie sa úzko súvisia s uplatňovaním vedeckých poznatkov v spoločenskej praxi.

Teší nás stúpajúci záujem začínajúcich mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov o toto vedecké podujatie. Konferencia je pre nich

vhodnou príležitosťou na získavanie prvých praktických skúseností s prezentáciou vlastných výsledkov, cenné rady skúsenejších kolegov ako aj podnetné diskusie aktuálnych otázok. Sme radi, že aj v tomto roku, vďaka dotácii poskytnutej Československou biologickou spoločnosťou, môžeme znížiť konferenčný poplatok pre študentov VŠ a doktorandov.

Veríme, že malebné prostredie Malých Karpát a čaro okolitej prírody na sklonku jari významnou mierou podporia neformálnu priateľsku atmosféru konferencie, podnietia konštruktívnu diskusiu odborných problémov, stimulujú výmenu vzájomných skúseností a podporia nadväzovanie nových perspektívnych spoluprác.