Abstrakty

Pokyny pre písanie abstraktov:

Používajte MS-Word 2002 alebo vyššie verzie

Dodržujte uvedený formát abstraktu (1 strana A4):

Pokyny pre vedecké práce v plnom znení (short communication):

Používajte MS-Word 2002 alebo vyššie verzie

Dodržujte uvedený formát príspevku:

Zborník bude recenzovaný a bude mať ISBN.

Abstrakty a príspevky v plnom znení zasielajte elektronicky ako prílohu mailu na adresu: monika.sramkova@savba.sk a v kópii na: alena.gabelova@savba.sk

Abstrakty/príspevky zasielajte do 12.5.2019

V prípade viacerých spoluautorov, ktorí sa zúčastnia konferencie, abstrakt/príspevok zasielajte iba raz!!!

Abstrakty/príspevky zaslané bez zaplatenia registračného poplatku nebudú uverejnené v zborníku.

Program konferencie bude zostavený, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, podľa prihlásených príspevkov. Odborná komisia si vyhradzuje právo zaradiť na ústnu prezentáciu (15 min.+5 min. diskusia) niektoré z príspevkov zahlásených ako poster – autori budú o tejto zmene informovaní.